fredag, september 01, 2006

Väckelse

Familj B. Tångström
Sionsförsamlingen Bua VäröbackaGamla foton är en skatt om man vet vad de föreställer.
Hur det här familjefotot har hamnat i min samling, vet jag ingenting om. Det är heller ingenting jag grubblar över.

Men eftersom det så tydligt står ett efternamn tryckt på kortet, blev jag lite nyfiken.

I första hand gjorde jag en Google-sökning på enbart efternamnet, som inte tillhör något av de vanligast förekommande. Den sökningen gav fler träffar än jag hade förväntat mig.

nättidningen RÖTTERs Anbytarforum fann jag att det möjligtvis fanns en och annan person som kunde vara intresserad av att se det här fotot på familjen Tångström.

Hette mannen på fotot Birger eller hade han ett annat förnamn som börjar på "B"? Ja, det kanske någon som känner igen fotot eller känner igen familjen, kan bekräfta eller dementera.

Den 21 september 2003 ställde en person en fråga på Anbytarforum som löd så här:

"Jag undrar om någon kan hjälpa mig med att ta reda på föräldrar samt ev syskon och deras födelsedata på denna person: John Birger Tångström".
Ett svar löd:

John BIRGER föddes 23/6 1911, avled 30/11 1993.
Han gifte sig 24/12 1935 med INGRID Elvira Elf.
Hon var född 24/9 1911 och avled 24/4 1998.
Båda bodde i Huskvarna, där de också gick bort ....


Jag fann att också du, Smulan (i ett annat sammanhang) ställt en fråga om Birger Tångström - en fråga som jag tog mig friheten att kopiera, eftersom jag tyckte att ditt inlägg hade ett intressant innehåll :

"Under senare delen av 1800-talet och perioder framöver till 30- och 40-talen spreds frireligösa väckelserörelser till olika trakter i vårt land. På många håll drogs många människor med i dessa rörelser och det bildades församlingar och bönehus. Det skapade ibland oro och problem i familjer där familjemedlemmar inte delade samma övertygelse. Ofta kan man se att det har kommit en karismatisk pastor som på kort tid lyckats få med sig människor för sin tro och som för lång tid framåt sätter prägel på familjer och en by.

Jag har nyligen hört talats om en pastor som på 20-30-talet? reste runt i östra Ångermanland och fick med sig många människor, främst kvinnor, som t.o.m. reste med honom i hans resor i landskapet för att sprida sitt budskap. Han kallades för "mästaren från Anundsjö". En annan "känd" pastor som tillbringade mycket tid i Ångermanland på 30-talet var en som hette Birger Tångström. Vem var han? Det skulle vara roligt om någon känner till något om dessa personer och om företeelsen för övrigt. Tar tacksamt emot information! ".


Väckelserörelsens tidiga historia

Några lexikonbetonade faktaDen 12 januari 1726 utfärdades förbud (det s.k. konventikelplakatet) mot enskilda sammankomster för andaktsutövning. Privata uppbyggelsemöten utan närvaro av statskyrkopräst fick inte förekomma. I lag bestämdes att statskyrkans lära var den enda sanna. Den andliga väckelsen var den första av de stora folkrörelserna.Orsakerna till att folk sökte sig utanför statskyrkan var flera.Kyrkan hade stelnat i sina former. En del människor kände behov av en innerligare kristendom som satte förkunnelsen före ceremonierna.Skiftesreformerna hade gjort att byarna splittrats. Den gamla gemenskapen med präst och kyrka mitt i byn var på väg att upplösas. Väckelsemöten blev då en ersättning för en förlorad bygemenskap.De frikyrkor som uppstod ur väckelserörelsen blev många och skiftande, eftersom prästen inte längre hade monopol på evangelium, utan evangelium kunde predikas av lekmän med talets gåva.Under första hälften av 1800-talet kunde statskyrkans präster och länsmännen, med stöd av konventikelplakatets stadgar, ingripa mot de väckelserörelser som undan för undan växte fram.Kritiken mot konventikelplakatet blev med tiden så hård att det upphävdes 1858. Trots det kände många statskyrkans makt som ett hot mot den personliga övertygelsen. Många troende, som lydde Gud mer än människor, sökte sig också därför till "frihetens land" i väster, där var och en fick bli salig på sin egen tro.En exakt siffra på hur många olika religiösa minoritetsgrupper som finns i Sverige idag, har jag inte. Men de är många. Ett hundratal eller fler skulle nog lätt kunna räknas upp.Frälsningsarmén och pingströrelsen, för att nämna bara ett par rörelser, har ursprungligen sina rötter i pietism och metodism.Citatet


Folk som vill dela sina religiösa åsikter med dig, vill nästan aldrig att du delar dina religiösa åsikter med dem. (People who want to share their religious views with you almost never want you to share yours with them).
Dave Barry, f. 1947-

4 kommentarer:

smulan sa...

Karin! Ett intressant ämne du tar upp! Visst är det Birger Tångström med fru och barn som är på kortet! (samma kort finns i mina föräldrars album) Jag fick kontakt med ett barnbarn (tror jag det var)till Birger Tångström efter min fråga i AF, och vi hade en ganska långvarig kontakt minns jag, efter det.
Orsaken till min fråga var att Birger Tångström en tid vistades i Näsåker på 1930- och möjligen även på 40-talet och bedrev frireligiös verksamhet.

Birger Tångström blev, som jag förstår, mycket populär bland vissa kretsar och många omvände sig till samma tro. (pingströrelsen) Bl.a. min mormor, som blev omvänd på 30-talet när Birger Tångström hade väckelsemöten i Jansjö. Detta gjorde att många av hennes många barn( som du säkert vet) "övertog" den frireligiösa tron - på gott och ont.

Jag känner en stor sorg över vad religiositet i dess sämsta former ställer till för människor - och Knutby med dess sällskap står för ett av de värsta yttringarna.

Karin Irene 60+ sa...

Tack Smulan!

Jag hade en förhoppning om att just du skulle kunna bekräfta bilden.
Även om pappa var "icke troende"
så är jag faktiskt både döpt och konfirmerad (fast utan hans medverkan förstås).

Farfar och farmor var djupt troende, men gick aldrig med i någon väckelserörelse, utan var kvar i statskyrkan.

Plötsligt, utan att det var meningen, blev det här blogginlägget väldigt aktuellt genom Fossmos utspel i TV.

Jag har en svägerska, som bor i Knutby. Hon har berättat en del om vilken påverkan den här "sekten" haft på det lilla samhället.

Inkan sa...

Fantastiskt intressant att läsa. Jag växte upp i en miljö präglad av en gammaldags trygg gudstro, jag tror det var min mormor som var orsaken. Jag är fortfarande medlem i kyrkan. Den har enbart betytt positivt för mig, även om jag under en period starkt funderade på att konvertera.

Jag har inget minne av frireligösa aktiviteter mer än att jag minns att Frälsningsarmén fanns i bygden - vi ungar gick dit ibland för de sjöng så vackert och medryckande.

Karin Irene 60+ sa...

Söndagsskola (periodvis även pingstvänsförsamlingens) och att be "Gud som haver.." var så att säga normala aktivititeter när jag var barn.

Långfredagen och juldagen fick man i stort sett bara sitta och rulla tummarna. Innan högmässan var över på söndagarna var ingen aktivitet tillåten. Det var bara så helt enkelt.

Numera ställer jag mig bland tvivlarnas
skara - men jag har personer i min bekantskapskrets, som har funnit tröst och trygghet hos Jehovas vittnen och i Baha´i-rörelsen. Jag har inga problem att umgås med dem. Tvärtom.

Related Posts with Thumbnails