torsdag, maj 04, 2006

Sollefteå

Ångermanälven vid Sollefteå. Vykort.
Ur -Ny Ill. Tidning 1876- "Nipstaden Sollefteå anses vara en av Sveriges vackrast belägna platser."
Hit men inte längre kunde ångbåten gå. Ångermanälven har skurit sig djupt ner mellan strändernas nipor. På strandbrinken har den före detta militärstaden vuxit upp, omgiven av skogklädda berg.
Det är en gammal bygd, men som stad är Sollefteå ung. Stadsrättigheter erhölls först 1917.

En hel del bynamn slutar på -sta och det är namn av ålderdomlig typ.
Platsen kring Sollefteå kyrka kallades för "sta'n" långt innan Sollefteå blev stad. Tidigt hölls här marknader. En på hösten och så en pålsmässomarknad den 25 januari.

År 1673 anlade Carl Larsson Sparre (1627-1702) ett järnbruk i Sollefteåtrakten (Graninge bruk).
År 1705 tillkom en masugn i Sollefteå genom Magnus Fleming.
År 1854 byggdes två broar över Ångermanälven.
Den ena av de två broarna kom aldrig att användas eftersom den förstördes av en våldsam ström. En bro hade funnits tidigare, men den hade fått förfalla.

Färjeolycka i Sollefteå år 1852.
En liten, oansenlig notis i Härnösandsposten på senhösten 1852.


--"Enligt rapport från Chronolänsmannen N. Sjödén i Sollefteå under andra marknadsdagen den bedröfliga olyckshändelsen därstädes inträffat, att färjkarlen Jonas Lindberg i Krånge jemte sex andra personer, ävensom ett hästkreatur drunknar wid Skerfsta färgställe under öfverfarten från södra till norra sidan af ån. Olyckan berättas hafwa blifwit wållad derigenom att, sedan färjan redan warit tillräckligt lastad, ytterligare flere personer tillkommit mot färjkarlens wilja, hwilka utkomne på sjön företogo sig att medelst utkastande af en häst lätta färjan, därwid dock denna kantrade. Af tillstädeskommen hjälp kunde blott 9 af på färjan warande personer räddas, hwaremot de öfriga omkommo." --

En mörk höstkväll var Reselebor på väg hem från marknaden i Sollefteå, bl a bonden Johan Olof Hansson, Österrå, Resele. När han hamnade i vattnet, fick han tag på svansen på en häst. Då hästen simmade mot land, drog han med sig Hansson, som alltså överlevde. Men hustrun Kajsa Greta Henriksdotter drunknade. Enligt den muntliga traditionen hade Johan Olof och hustrun köpt matsilver på marknaden. Silvret kom bort vid olyckan. Om detta är sant, kanske silvret ligger kvar än idag på älvens botten vid Skärvsta. Per Henriksson från Stugusjön, Resele, och hans hustru Helena Göransdotter tillhörde de omkomna. De efterlämnade sex små barn hemma i Stugusjön, som blev föräldralösa. (Källa: G.Selinder "Resele, bygden med älven, niporna och skogen).

Två bilder av gamla gårdar i Sollefteå.
(Hämtade ur boken Svenska gods och gårdar, del XXXVI, Ångermanland, sidan 982, 1941)
************** Hullsta

************** Hågesta

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails