onsdag, maj 10, 2006

En by vid Ångermanälven

Vykort
Parti af Holaforsen.
Förlag: Otto Lundin.
Till vänster Sundvallska gården, till höger Mählerska gården, i mitten Holafors skolhus.
(Källa: Birger Sidén)

Ångermanälvens åtta meter höga vattenfall, Holaforsen, fick ge namn åt den här byn.
Enligt "Svensk etymologisk Ordbok" är "hola" en substantivering av det fornsvenska "hål" eller "håla" och släkt med det tyska ordet "hohl" och det engelska "hollow". På nya kartor skrivs numera "Hålaforsen".
Holaforsens anläggning av nybyggen gick till på ungefär samma sätt som på de flesta andra platser i Ådalen.

Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-1798), som gav ut boken: "Samlingar till en Beskrifning öfwer Norrland, Fierde samlingen om Ångermanland" (1780), nämner att det fanns ett Krono Tjärbränneri här:

-"Tjärbränneri har Prosten Fougt i Nora efter privilegier nyligen här anlagt vid Hålafors Nybygge. Windfällen, stubbar och rötter af de till sågtimmer fällde träd, användas vid detta behof genom en från Westerbotten antagen karl, som drifver werket.-

I 1766 års jordabok nämns "Hohlaforssen" första gången med två nybyggare. Olof J. Sandman , (född 1728, Hövens by, Resele) och Anders Andersson (född 1725, Näsåker, Ådals-Liden).
De här två männen la grunden till de hemman som sedan under årens lopp bildades i Holaforsen.

Byns utveckling fram till 1950-talet, då Ångermanälven vid Holaforsen torrlas genom ett kraftverksbygge, kan följas i Birger Sidéns häfte: Holaforsen Berättelsen om en by vid Ångermanälven (1998). Häftet (92 innehållsrika sidor) finns att köpa hos SVAR i Ramsele för endast 75 kronor.

Bilder av gårdar i Holafors, Ådals-Lidens socken
(Källa: Svenska gods och gårdar, del XXXVI, Ångermanland, 1941,
Förlaget Svenska gods och gårdar, Uddevalla)

Holafors, Nybo 1

Ägare: Henrik Lundin, född 1912. Son till Henrik Robert Lundin och hans hustru Hulda Kristina, född Lidfors

Holafors 1:12

Ägare: Bror Olof Emanuel Sundvall, född 1896. Son till Olof Petter Sundvall, född 1861 och hans hustru Kristina, född Eriksson. Gift med Märta, född Sjöström. Dotter till E.P. Sjöström och hans hustru Kristina Olofsdotter. Barn: Magna född 1917, Yngve född 1923, Britt född 1931.

(Anm. Magna var hustruns dotter före äktenskapet)


Holafors, Hagenbäck

Ägare: Per August Eriksson, född 1887. Son till J.W. Eriksson och hans hustru Petronella, född Sundvall. Gift med Lydia, född Mähler. Barn: Maj, Boel, Gerd, Gunn, Maud.

3 kommentarer:

smulan sa...

Boken om Holafors av Birger Sidén är bra och informativ - fast det var ett tag sedan jag läste den nu. Tack för att du påminde mig om den! Själv har jag inga anor därifrån - vad jag vet - men du har desto flera från Holafors, eller hur?

Karin Irene 60+ sa...

Det var Magnus Johansson som tipsade mig om Birger Sidéns häfte för många år sedan. Jag tog kontakt med Birger Sidén och köpte häftet privat av honom. Han hade ju sin uppväxt i Holaforsen, kände väl till byn och dess invånare samt alla turer omkring hemmanen. Min farfarsfars första hustrus korta liv hade fascinerat honom. Hennes namn var Appolonia Christina. Ett namn som han tyckte, skulle kunna vara titeln på en bok.

Orava sa...

Gillar fotot på den Sundvallska och den Mählerska gården.
Har själv bott i Holafors under den större delen av mitt liv.
På fotot ser man dock bara en halva av huset jag och familjen bodde i, längst till höger.
Dock så är inte min familj inblandad i byns historia utan vi bodde bara där i 15 år mellan -89 och -04.
Fann även texten väldigt intressant då jag under en tid försökt hitta information om byns historia.

Related Posts with Thumbnails