fredag, september 22, 2006

En mans åldrar
Bror Oskar Lundin föddes den 1 november 1881 i Holafors, Ådals-Liden . Sista gången jag träffade honom var, när jag hade åkt hem för att visa honom hans barnbarnsbarn. - Det var en fin pojke, sa han. Bara en kort tid efteråt dog han, knall och fall, den 24 mars 1965 i Västanbäck, Ådals-Liden, 83 år gammal.

På baksidan av fotografierna är, i tur och ordning, de här åren antecknade: 1½, 12, 17, 20, 28, 30, 50, 80 år

För övrigt talar bilderna för sig själv.

Citatet:

Våra kroppar är våra trädgårdar...våra viljor trädgårdsmästare.
William Shakespeare


Kistebrev
I Nordiska museets arkiv finns en stor samling kistebrev, d.v.s. färgglada folkliga bildtryck med text som återger bibliska eller historiska händelser, kungliga porträtt m.m. I Sverige var de särskilt populära c:a 1750 - 1850. De tillverkades vanligtvis i helark, som hade två bilder med olika ämnen och text.

Från början var det meningen att de skulle klistras fast på insidan av ett kistlock. Men de kom också att fungera som väggdekorationer.
Bilden  "Mannens åldrar". Texten vid de olika trappstegen på bilden lyder:
10. 
Som tioåring glad han står
I lifvets första ljusa år.
20.
Vid tjugo år en yngling skön
Om kärlek ber sin varma bön

30.
Vid trettio med hemmets lycka
Hans lefnad barn och maka smycka.
40.

När fyrtio år han hunnit
Sin sträfvans mål har vunnit.
50.

Vid femtio på sin banas höjd
Han väger lifvets sorg och fröjd.
60.
Vid sextio vägen redan lutar
Dit ner der lifvets vandring slutar.
70.

På stafven stödd med gråa hår
Han räknar sina sjuttio år
80.

De åttio årens börda pressa
Allt djupare hans hvita hjässa.
90.

En nittioåring lam och böjd
Knappt minnet har af lifvets fröjd
100.
Och så när hundra år förflutit
Sitt öga han i dödssömn slutit.


Kistebrev
Kvinnans åldrarFödelsen.
En ängel Gud med barnet sänder
Ehvart dess lefvnads väg sig vänder.
10.
Vid tio år i lek den lilla.
Är fri från sorg och synders villa.
20.
Till tjugo snabbt dess tid förrinner.
En ungmö för sin älskling brinner.
30.
Och hustrun, som till trettio nått.
Är rik av modersfröjdens lott.
40.
Hon är, när fyratio flytt.
I barnens lycka ung på nytt.
50.
Vid femtio hon som mormor ser.
På dottersonen kärligt ner.
60.
Vid sextio, ännu glad och trägen.
Hon skrider nedåt lefnadsvägen.
70.
Och hemmets forna lycka når.
En mormorsmor vid sjuttio år.
80.
När åttioårig, svag hon blifver.
En sonson stöd åt henne gifver.
90.
Hon tänker, trött och silfverhårig.
På sista resan, nittioårig.
100.
Och kommo så de hundra till.
I Herrans namn blott dö hon vill.

4 kommentarer:

Anita sa...

Det var som din farfar såg ut på den sista bilden som jag minns farbror Bror. En vänlig och trevlig farbror.

Ålderstrappan är verkligen en sann bild av vårt liv!

Karin W. sa...

Kistebreven,(mannens och kvinnans åldrar) har jag som inramade reproduktioner på väggen.

Det finns ju en annorlunda och mer skämtsam beskrivning av mannens åldrar:

Mellan 15-20 år är mannen som en Fiat, liten men ettrig.

Mellan 20-30 år är mannen som en Porsche, snabb och välsmord.

Mellan 30-40 år är mannen som en Opel Record, lovar mer än den håller.

Mellan 50-60 år är mannen som en gammal Ford, man måste hälla i honom lite sprit för att få honom att starta.

Anonym sa...

Fantastiskt att du har foton som skildrar hela livet. Så vacker han var!

Karin W. sa...

Jag misstänker att det inte är så vanligt att det finns foton, från barndom till ålderdom, på en person som var född på 1800-talet.

Ett gammalt ansikte kan vara vackert. Det tycker jag, när jag ser det sista fotot. Farfars vackra vita hår skulle ha förstärkt den bilden, om det hade varit ett färgfoto.

Eftersom farfar var en bra bit över 60 år gammal, när Smulan och jag var små, är det just så vi minns honom.

Related Posts with Thumbnails