måndag, juli 10, 2006

Gamla foton från Junsele (2)

Foto: Matilda Henriksson, Kläppsjö, Junsele, enligt uppgift på SVAR:bild med ID-nummer gc-0810/02

Fotograf: P. Jonsson, Junsele, alias "Petter Knäpp"Foto: Lilly Eriksson, Kläppsjö, Junsele, enligt uppgift på SVAR:bild
med ID-nummer gc-1121/02
Fotograf: P. Jonsson, Junsele (alias "Petter Knäpp")


De båda fotografierna ser ut att vara konfirmationskort.
Ordet " konfirmation " med nutida innebörd, började användas officiellt först någon gång i början av 1900-talet. Högtidskläder var ofta svarta omkring sekelskiftet 1900. Det var först vid tiden omkring första världskriget (1914-1918) som flickorna mer allmänt började använda särskilda vita konfirmationsklänningar (med reservation för lokala variationer).

Ur en kyrkoherdes (okänt vems) ämbetsberättelse saxar jag: "Tiden för konfirmationsförberedelser utgör 6 veckor ....... 4 dagar i veckan..... 3 á 4 timmar varje dag; för inträde i nattvardsskolan fordras avgångsbetyg från folkskola; undervisningen, vid vilken bibelläsning och psalmsång förekommer, meddelas av gällande katekes; barnen, vilka från början är försedda med nya testamenten och psalmböcker, deltaga regelbundet i gudstjänsterna under konfirmationstiden; inga okonfirmerade över 17 år finnas".

Enligt SVAR:bild med ID-nummer: ia-0930/04 hette kvinnan på det här porträttet också Matilda Henriksson, Kläppsjö, Junsele. Fotografen var densamme som på bilderna ovan.

År 1910 fanns i Kläppsjö, Junsele, en hemmansägare Daniel Henriksson, född 1872, med hustru Klara Johanna Danielsdotter, född 1872. En av döttrarna hette Klara Matilda, född 1905. Men kan de båda porträtten föreställa samma "Matilda Henriksson?

En konfirmand var ungefär 15 år ( +-2) gammal. Om jag daterar det första fotot till cirka 1920, vilket årtal ska jag då sätta på det sista? Hur gammal är den här kvinnan? Från 1909 lär "Petter Knäpp" ha använt sig av den logo som finns på korten. Han var verksam som fotograf till sin död 1956.

Du som känner till något om Matilda Henriksson får gärna berätta. Använd någon av kommentarfunktionerna. Vill Du vara anonym? Välj då "Anonymous" Du behöver inte logga in.Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails