torsdag, mars 30, 2006

FrimärksspråketPå framsidan är kortet i det närmaste oläsligt eftersom kortskrivaren placerat en stor del av texten i lövverket på träden och dessutom skrivit i kanterna.

"Tjennixt! Efter en längre tystnad vill jag tacka för den vy som jag för länge sedan erhöll från dig. Mår på det närmesta bra. I morgon skall det bli ett ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Vad som sedan står skrivet avstår jag ifrån att tolka.

Frimärket på det här kortet har placerats på ett särskilt sätt. Det kan vara en ren tillfällighet, men kan kanske också ha betytt någonting. En uppmaning, t.ex: -Bränn upp!-Det fanns nämligen ett frimärksspråk. Genom att sätta frimärket på olika sätt kunde man uttrycka känslor. -Älskar du mig ?- - Skriv genast ! - - Lämna mig ensam !- är några exempel på vad frimärksplaceringen ville säga mottagaren av kortet.

En mer utförlig beskrivning av frimärksspråket finns att studera på: WikipediaKinnekulle. Hellekis.
Hällekis Säteri är känt sedan 1300-talet, då det ägdes av riksrådet Mats Gustavsson Sparre.
Nuvarande byggnad ritades sv slottsarkitekten Olof Tempelman på 1790-talet.
Själva huvudbyggnaden är privatägd, men bakom byggnaden finns en park, som är öppen för allmänheten under sommarsäsongen. http://www.hellekis.comInga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails